Saudi Agriculture

Saudi Agriculture/ Targi Gospodarki Rolniczej i Wodnej

7–10.10.2018

Rijad, Arabia Saudyjska

Saudi Agriculture – Rynek rolniczy Arabii Saudyjskiej rozwija się najszybciej spośród wszystkich krajów Zatoki Perskiej. Królestwo chętnie inwestuje w zagraniczne pola uprawne i podejmuje współpracę z przedstawicielami regionów rolniczych klimatu umiarkowanego, zabezpieczając w ten sposób swoich mieszkańców. Targi Saudi Agriculture stanowią zaproszenie do biznesu dla europejskich reprezentantów tego sektora, którzy posiadają warunki upraw, jakich Arabia Saudyjska nie jest w stanie osiągnąć. Impreza jest największą tego typu w regionie, a odbywa się od 1981 roku. Od edycji 2018 towarzyszą im, oprócz Saudi Agrofood i Saudi Pack, targi Saudi Aquaculture.

FarmingExpo Krasnodar

Farming Expo/ Międzynarodowe Targi Sprzętu oraz Produktów Weterynaryjnych i Żywnościowych dla Bydła i Drobiu

24–26.10.2018

Krasnodar, Rosja

Farming Expo – targi wydzielone z ogromnych „YugAgro”, na których sektor hodowli drobiu i bydła zdobył tak wielką popularność, że doczekał się własnej imprezy targowej. Dzięki zawężeniu specjalizacji producenci sprzętu do hodowli, ważenia czy uboju, materiałów weterynaryjnych oraz pasz tworzą każdego roku coraz większą przestrzeń dla tego konkretnego biznesu. Nie bez znaczenia pozostaje miejsce odbywania się targów – Krasnodar i region krasnodarski. To dzięki agrarnej strukturze tej części kraju targi przyciągają tak wielką uwagę.

AgroWorld Kazakhstan

Agroworld Kazakhstan/ Międzynarodowe Centralno-Azjatyckie Targi Rolnicze

31.10–2.11.2018

Ałmaty, Kazachstan

AgroWorld – dzięki zacieśnieniu więzi gospodarczych Polski i Kazachstanu targi AgroWorld goszczą coraz więcej polskich przedsiębiorców, którzy z zadowoleniem wracają na nie w kolejnych latach. Nic w tym dziwnego, skoro impreza jest największym tego typu wydarzeniem w całym kraju. Strategiczne położenie miasta Ałmaty, gdzie odbywają się targi, jest swoistym wabikiem dla wystawców i odwiedzających z całej Azji. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Ałmaty to centrum azjatyckiego handlu.

YugAgro

YugAgro/ Międzynarodowe Targi Maszyn rolniczych, Sprzętu i Materiałów do Produkcji Zbożowej

20–23.11.2018

Krasnodar, Rosja

YugAgro – od lat największe targi maszyn i sprzętu rolniczego w Rosji. Odbywają się w na wskroś rolnym regionie krasnodarskim, dzięki czemu tak trafnie odpowiadają wymogom setek wystawców i tysięcy odwiedzających. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej targi te są oficjalną, największą platformą biznesu pomiędzy olbrzymią Rosją a międzynarodowymi producentami z tego sektora.